ogrzewanie domu

Ogrzewanie domu – możliwe rozwiązania

Ogrzewanie domu jest kwestią priorytetową. Przecież chcemy utrzymać go w należytym stanie i czuć się z nim komfortowo. Warto jednak zaznaczyć, że w chwili obecnej technologie wykorzystywane do ogrzewania domu dążą przede wszystkim do znacznie większej ekologii oraz oszczędności. Do jednych z najczęściej stosowanych rozwiązań stosuje się takie rodzaje ogrzewania jak: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, system grzewczy wykorzystujący węgiel, ogrzewanie wykorzystujące drewno, jak również instalacja ogrzewania, która wykorzystuje olej opałowy.

Ogrzewanie domu – popularne systemy grzewcze

Ogrzewanie elektryczne

Elektryczne ogrzewanie charakteryzuje się przede wszystkim tym, że opiera się ono na przemianie energii elektrycznej w ciepło w elemencie oporowym. Taka forma ogrzewania jest z całą pewnością jedną z najbezpieczniejszych oraz najbardziej komfortowych.

Należy również zaznaczyć, że ogrzewanie elektryczne nie będzie od nas wymagało posiadania specjalnych do tego pomieszczeń. Do nich można zaliczyć na przykład kotłownię. Nie ma także konieczności montowania urządzeń grzewczych. Rozwiązanie to będzie z całą pewnością najbardziej odpowiednie przede wszystkim w stosunku do domów energooszczędnych.

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie na gaz odznacza się w szczególności tym, że uważane jest z jedno z najbardziej ekologicznych. Dodatkowo jest bardzo mało wymagające w obsłudze. Systemy grzewcze wykorzystujące gaz mogą być zastosowane jeżeli mamy dostęp do gazu sieciowego. Również, gdy jesteśmy poza systemem takiej dystrybucji. W związku z tą drugą sytuacją możemy skorzystać ze zbiornika na to paliwo.

ogrzewanie gazowe

Należy również zaznaczyć, że w chwili obecnej do technologii ogrzewania gazowego można w szczególności zakwalifikować zarówno kotły tradycyjne, a także kotły kondensacyjne. Do głównych zalet wynikających ze zastosowania ogrzewania gazowego można zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: bardzo wysoka sprawność stosowanych urządzeń, duża wygoda, a także o wiele mniejszy rozmiar kotłów, niż w przypadku takich na paliwo stałe. Aczkolwiek trzeba również powiedzieć to, że ogrzewanie grzewcze ma też pewne swoje wady. Do wad można zaliczyć między innymi ograniczoną dostępność.

Ogrzewanie olejowe

Ten rodzaj ogrzewania to nic innego, jak instalacja grzewcza, która jest zasilana olejem opałowym. Olej taki jest przechowywany w specjalnych zbiornikach. W związku z tym nie ma potrzeby podłączania takiej instalacji do sieci. Trzeba również zaznaczyć, że ogrzewanie olejowe jest uważane za stosunkowo bardziej wygodniejsze w porównaniu do ogrzewania gazowego.

Ogrzewanie na olej opałowy charakteryzuje się również tym, że procesowi spalania towarzyszy emisja dwutlenku węgla. Do jednych z głównych zalet wynikających ze zastosowania tej metody można zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: czyste źródło energii bez powstawania sadzy, olej nie jest wybuchowy, jak również mniejszy rozmiar kotłów w porównaniu do paliwa stałego. Natomiast, jeżeli chodzi o wady to powinniśmy tutaj zaliczyć w szczególności kwestię odnoszącą się do wysokiego kosztu eksploatacji.

Ogrzewanie na paliwa stałe

Ogrzewanie na paliwa stałe charakteryzuje się w głównej mierze tym, że staje się ono coraz bardziej piętnowane. Coraz więcej osób odchodzi od takiego rozwiązania. Działanie takie w znaczącym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Również może powodować jakieś niepożądane wypadki. Otóż, należy powiedzieć przede wszystkim to, że ogrzewanie domu na paliwa stałe wymaga w głównej mierze przemyślanego magazynowania. Również dużej kotłowni oraz pieca.

pellety do pieca

Natomiast trzeba pamiętać, że skuteczność takiego rozwiązania w żadnym stopniu nie przewyższa skuteczności innych źródeł wytwarzania ciepła w domu. Należy również zaznaczyć, że ogrzewanie na paliwa stałe będzie z całą pewnością sukcesywnie wycofywane z użytku. Do jednej z głównych zalet takiego rozwiązania można zaliczyć między innymi stosunkowo tani system grzewczy (jeszcze do niedawna). Z kolei do wad można zakwalifikować przede wszystkim takie kwestie jak: konieczność zapewnienia kotłowni, stosunkowo duża emisja zanieczyszczeń, a także dość spora zależność takiego systemu grzewczego od kontroli.

Co należy zaliczyć do alternatywnych źródeł grzewczych?

Otóż, jeżeli chodzi o alternatywne źródła grzewcze to można do nich zaliczyć przede wszystkim: pompę ciepła oraz biopaliwa. Do głównych zalet alternatywnych źródeł ogrzewania można za całą pewnością zakwalifikować takie aspekty jak: niski koszt pozyskiwania energii ciepła.