ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie gazowe – zalety i wady

Wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania budynku jest jedną z najważniejszych decyzji podczas budowy, zakupu lub remontu domu. W Polsce coraz częściej odchodzi się od wykorzystywania paliwa opałowego jakim jest węgiel. Niesie on za sobą zwiększanie emisji pyłów oraz zanieczyszcza powietrze podczas procesu spalania. Korzystanie z kotłów węglowych jest nie tylko mało ekologiczne ale także czasochłonne i niewygodne. Coraz częstszym sposobem na ogrzewanie domów zimą i jesienią okazuje się być ogrzewanie gazowe które w przeciwieństwie do powszechnej opinii wcale nie niesie za sobą dużych kosztów eksploatacji.

Czym jest ogrzewanie gazowe i jak działa?

Ogrzewanie domu gazem jest praktycznie bezobsługowe a kontrola zainstalowanego kotła oraz instalacji wymaga dokonywania przeglądów jeden raz w ciągu roku. Decydując się na ten typ ogrzewania można skorzystać z instalacji już istniejącej poprzez podłączenie się do niej. Jeśli nie ma takiej możliwości wystarczy zamontowanie gazu płynnego, który wystarczy przechowywać w dedykowanym do niego zbiorniku umieszczonym na działce na której stoi dom.

W obu przypadkach konieczne jest także doprowadzenie instalacji gazowej oraz przyłącza do budynku, które pozwoli na korzystanie z tego typu energii wewnątrz domu. W przypadku podłączenia instalacji wewnętrznej do przyłącza gazowego korzysta się z gazu ziemnego. Jest on doprowadzany rurociągami do poszczególnych odbiorców. Jeśli w pobliżu istnieje sieć gazowa warto skorzystać z tego rozwiązania. Wtedy bowiem opłaty ograniczają się do comiesięcznych rachunków według zużycia gazu oraz opłaty za przyłączenie gazu dokonywanej jednorazowo.

Zalety ogrzewania gazowego

Instalacja ogrzewania gazowego w domu daje możliwość ogrzewania nie tylko pomieszczeń, ale także zapewnia podgrzanie wody. Jest także opcja doprowadzenia paliwa do kuchenek gazowych. Do pozostałych zalet korzystania z ogrzewania gazowego zaliczyć należy:

  • duża oszczędność czasu. W przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów grzewczych nie trzeba tracić czasu na uciążliwe rozpalanie ognia, regularne sprawdzanie co kilka godzin jego stanu, dokładania opału do kotła. Unika się także marnowania czasu przeznaczonego na zakup paliwa jakim jest węgiel,
  • komfort i wygoda użytkowania. Kotły gazowe dają możliwość indywidualnego sterowania systemem grzewczym w całym domu oraz dopasowanie temperatury, czasu i godzin działania kotła,
  • ogrzewanie gazowe to ogrzewanie zapewniające czystość,
  • jest możliwe do zamontowania nawet w niewielkim pomieszczeniu,
  • doskonale sprawdza się także jako ogrzewanie podłogowe,
  • kotły gazowe odznaczają się wysoką sprawnością i wymagają konserwacji tylko raz w ciągu roku.

 

ogrzewanie domu

Wady ogrzewania gazowego

Montaż ogrzewania gazowego przynosi przede wszystkim trudności na jego początkowym etapie: przyłączenia, inwestycji oraz instalacji. Wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi na samym początku. Ponosi się koszt zakupu kotła oraz jego podłączenia, koszt zakupu, montażu i podłączenia instalacji gazowej wewnętrznej do gazociągu lub zakupu, montażu i połączenia z domem zbiornika z gazem.

Często napotykaną trudnością jest także przejście przez wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na podłączenie do istniejącej sieci gazowej.  Należy także pamiętać, że ogrzewanie gazowe najlepiej sprawdza się w przypadku domów dobrze ocieplonych, te o niskiej izolacji termicznej mogą generować wysokie comiesięczne koszty za korzystanie z gazu.