osuszanie budynku

Osuszanie budynku – dostępne sposoby

Osuszanie budynku charakteryzuje się przede wszystkim tym, że działanie to przeprowadza się przy użyciu specjalistycznych sprzętów i technologii w zawilgoconych pomieszczeniach. Takim sposobem mają one możliwość do ogrzania temperatury panującej w danym pomieszczeniu nawet do kilkudziesięciu stopni. Wobec tego trzeba powiedzieć w szczególności, że powoduje to intensywne odparowywanie wilgoci z warstw powierzchniowych muru. Dzięki temu zostaje w pełni zachowana równowaga wilgotności, ale oczywiście stosowanie do danego materiału.

Usuwanie wilgoci ze ścian wymaga zastosowania wyłącznie profesjonalnego sprzętu. Trzeba tego dokonać jak najszybciej, ponieważ w przeciwnym razie zjawisko takie będzie miało bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie w perspektywie przyszłościowej.

Jakie są metody nieinwazyjnego osuszania naszych ścian?

Otóż, jeżeli chodzi o osuszanie ścian nieinwazyjnymi metodami to można do nich przede wszystkim zaliczyć: nagrzewanie, absorbcję, jak również kondensację. W przypadku nagrzewania można tutaj powiedzieć w szczególności, że proces ten charakteryzuje się w głównej mierze tym, że dokonuje się tego przy pomocy odpowiednich nagrzewnic. Umieszczamy je w zawilgoconym pomieszczeniu. Nagrzewnice takie nie powinny podczas nagrzewania przekraczać temperatury 35 stopni Celsjusza.

Z kolei, jeżeli chodzi absorpcję to trzeba tutaj powiedzieć przede wszystkim to, że proces ten opiera się na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów poprzez otaczające je suche powietrze. Chodzi tutaj o takie powietrze, które uzyskujemy za pomocą zastosowania specjalistycznego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę. Środkiem takim może być między innymi żel silikonowy, bądź też żel krzemionkowy. W przypadku takiej metody ważne jest również to, aby cały ten proces powtarzać aż do całkowitego osuszenia murów naszego domu.

Natomiast w przypadku kondensacji trzeba powiedzieć to, że proces ten opiera się w głównej mierze na osuszaniu powietrza poprzez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. Dzięki temu można obniżyć w znaczący sposób względną wilgotność powietrza. Co za tym idzie, wilgoć, która została zawarta w murze sukcesywnie odparowuje. Należy jednak pamiętać w szczególności o tym, że osuszanie kondensacyjne jest najbardziej skuteczne, gdy następuje to w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza. Natomiast optymalną temperaturą jest 25 stopni Celsjusza. Trzeba także podkreślić, że zarówno absorpcja, jak również kondensacja są metodami stosunkowo bardzo podobnymi do siebie. Bowiem w przypadku tych dwóch zastosowań następuje w umiejętny sposób przesuwanie się granicy strefy wilgotnej w głąb przegrody, a wilgoć oddawana zostaje przez nic innego, jak przy pomocy dyfuzji wody.

osuszanie budynku

Osuszanie budynku – Iniekcja

Iniekcja jest inną z metod, którą można się posłużyć przy osuszaniu ścian budynku. Występuje kilka rodzajów iniekcji. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: iniekcję krystaliczną, jak również iniekcję termiczną. W przypadku iniekcji krystalicznej należy powiedzieć w szczególności to, że stosujemy ją do osuszania wilgoci kapilarnej. Wilgoć kapilarna to taka, która zostaje podciągnięta z gruntu w kierunku fundamentów. Wilgoć taka powstaje w głównej mierze poprzez nadmierne gromadzenie się wody w kapilarach. Iniekcja krystaliczna charakteryzuje się również tym, że działa na zasadzie dyfuzji aktywatora, który ma możliwość rozprzestrzeniania się w promieniu kilku centymetrów od kanalika.

Z kolei, jeżeli chodzi o iniekcję termiczną to odznacza się ona w głównej mierze tym, że stosujemy ją w przypadku pojawienia się wilgoci kapilarnej. Czyli podobnie jak w sytuacji iniekcji krystalicznej. Są one bowiem do siebie bardzo podobne. Iniekcja termiczna polega również na tym, że jest ona niezwykle skuteczna.

Jakie są główne przyczyny powstawania wilgoci w domu?

Jeżeli chodzi o przyczyny wilgoci w domu to można do nich zaliczyć przede wszystkim:

  • Wykonywanie pewnych codziennych czynności domowych.
  • Przeciekanie sieci wodnej.
  • Kondensacja pary wodnej.
  • Zła izolacja ścian i fundamentów.
  • Kapilarność wynikająca ze złej konstrukcji fundamentów.
  • Przenikanie wody przez drobne szczeliny w ścianie.

Są to jedne z najczęściej występujących powodów, które przyczyniają się do powstawania wilgoci w naszych domach. Gdy zauważymy pierwsze niepokojące zmian na naszych fundamentach to nie powinniśmy z tym zwlekać. Wilgoć sama nie zginie. Jedynie będzie jest jeszcze w większym stopniu rozrastać. Powinniśmy więc jak najszybciej podjąć stosowne działania, aby ją usunąć.