przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – czy warto?

Za budowę oczyszczalni zapłacimy więcej, ale korzyści wynikające z braku konieczności regularnego umawiania się z firmą utylizacyjną o opróżnienie zbiornika są niepodważalne. Domowe biologiczne oczyszczalnie ścieków istnieją już od jakiegoś czasu i stanowią bardzo ciekawą i wygodną alternatywę dla tradycyjnych szczelnych szamb. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniom związanym z projektowaniem ekologicznych szamb i montażem takiego sprzętu. Jeśli zdecydujemy się zainwestować w to rozwiązanie, dalsza decyzja nie będzie już taka trudna. Jednak od samego początku musieliśmy dokładnie określić, co chcieliśmy wiedzieć, jak obliczyć koszt, czym kierować się przy wyborze konkretnego rozwiązania technicznego i która przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie w naszym przypadku najlepsza.

Czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Najpierw musimy określić wymagania związane z oczyszczalnią. Wszystko zależy od rozmiaru. W przypadku ścieków ważna jest ilość zużytej wody. Średnio każdy mieszkaniec domu będzie odprowadzał około 150 litrów ścieków dziennie. Pojemność zbiornika, a właściwie jego dzienna pojemność, determinuje nie tylko wielkość zbiornika, ale także rodzaj wymaganych dokumentów i formalności związanych z budową oczyszczalni ścieków. Przed podjęciem decyzji zakupowej musimy też wiedzieć, w jakim obszarze musimy stworzyć oczyszczalnię ścieków i jak ma się ona do obowiązujących przepisów. Są dość restrykcyjne dla tego typu konstrukcji. Dopiero mając te wszystkie dane możemy wybrać rodzaj oczyszczalni i obliczyć realny koszt tej inwestycji.

Zainstalowana obok domu oczyszczalnia ścieków jest przeznaczona do rozkładania ścieków w naturalnym procesie rozkładu biologicznego. Produkt finalny jest przyjazny dla środowiska, czyli taki, który można bezpiecznie odprowadzić do gruntu lub do kanalizacji. W różnych przydomowych oczyszczalniach pierwszy etap to oczyszczanie beztlenowe, a drugi etap to oczyszczanie tlenowe. Najpierw bakterie beztlenowe rozkładają pierwiastki zawarte w ściekach, następnie je filtrują, a następnie oczyszczają tlenowo, rozkładają i neutralizują ścieki.

Efektem końcowym jest prawie czysta woda, którą można na przykład wykorzystać do podlewania ogrodów. Stosowane są następujące typy przydomowych oczyszczalni ścieków: oczyszczalnie odwadniające, najtańsze i najłatwiejsze w budowie, nieco droższe oczyszczalnie biologiczne i oczyszczalnie roślinne.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – możliwe rozwiązania

Istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków i wiele szczegółowych rozwiązań. Możemy wyróżnić pięć głównych typów przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • z drenażem rozsączającym,
  • z filtrem piaskowym,
  • z filtrem glebowym i roślinnym.

Wybór typu oczyszczalni uzależniony jest od zasobów finansowych inwestora oraz ograniczeń prawno-technicznych związanych z jej budową. W fazie projektowania wybranej oczyszczalni należy wziąć pod uwagę wielkość i rodzaj oczyszczalni.  Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy sprawdzić, czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny do przyjęcia oczyszczonych ścieków.

Ważna jest również możliwość zachowania bezpiecznej odległości od ujęć wody, budynków mieszkalnych oraz sprawdzenie, czy poziom wód gruntowych jest wystarczająco niski. Pomoc przy montażu i doborze instalacji należy powierzyć doświadczonej firmie, aby zapewnić staranne wykonanie i prawidłowe uruchomienie oczyszczalni.

szambo ekologiczne

Jak działają szamba ekologiczne?

Bez względu na to, jaki rodzaj oczyszczalni wybierzemy, proces oczyszczania ścieków jest taki sam i składa się z dwóch etapów. Najpierw ścieki ulegają zjawiskom fizycznym takim jak pływanie i tonięcie oraz rozkładowi beztlenowemu z udziałem bakterii beztlenowych. W rezultacie frakcja stała osadu jest przekształcana w związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne poprzez fermentację i rozkład.

W ten sposób ścieki dzielą się na dwie części: tzw. szarą wodę oraz ścieki czyste opuszczające szambo, które po opuszczeniu szamba spływają przez filtr do osadnika wtórnego w celu dalszego rozkładu. Bakterie tlenowe biorą udział w drugim etapie oczyszczania ścieków. Ich zadaniem jest rozkładanie i neutralizowanie związków szkodliwych dla środowiska. Sprawność na tym etapie szacowana jest na 95%, więc przydomowa oczyszczalnia ścieków pracuje bardzo wydajnie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak zamontować?

Producenci i sprzedawcy domowych oczyszczalni często oferują zakup konkretnego sprzętu i jego instalację. Jest to korzystne i rozsądne rozwiązanie, ponieważ ekipa montażowa rozumie specyfikację instalowanego sprzętu i ma duże doświadczenie w jego montażu. Są jednak użytkownicy, którzy sami chcą taką oczyszczalnię zainstalować. Na początku konieczne jest przygotowanie zbiornika do wykopu. Powinna być na tyle głęboka, aby bezproblemowo podłączyć ją do kanalizacji budynku.

Należy również pamiętać o nachyleniu rury, co pozwoli ściekom dobrze spływać. Wymiary wykopu będą się różnić w zależności od pojemności zbiornika oczyszczalni biologicznej, ale zakłada się, że ma całkowitą długość plus 1 metr. To samo dotyczy szerokości wykopu. Głębokość powinna być o około 20 cm większa niż wysokość zbiornika oczyszczalni w celu wsypania pod zbiornik stabilnego złoża piasku. Pamiętaj, że pokrywy włazów powinny zawsze wystawać ponad ziemię. Kolejnym krokiem jest włożenie zbiornika do wykopu i wstępne wyrównanie wzdłuż długiej osi. Zaraz po tym należy go napełnić wodą na wysokości, wyrównać wzdłuż jego osi podłużnej i przysypać ziemią.